درباره ما

EngineArts فعالیت خود را از سال 2010 با یک گروه دو نفره آغاز نموده است. در سال اول، فعالیت این گروه صرفآ مدلسازی عملکرد برخی از موتورهای احتراق داخلی بنزینی ، به منظور دستیابی به راه حلهایی جهت بهینه سازی این موتورها و به روز رسانی آنها بوده است. در ادامه کار و با پیوستن افرادی با تخصصهای گوناگون ساخت و تولید و همچنین سرمایه گذاری انجام شده بمنظور خرید ماشین آلات و ایجاد فضای صنعتی مناسب، امکان طراحی و ساخت قطعات موتور فراهم شده است.
هدف ما ساخت قطعات تیونینگ موتور با بالاترین کیفیت و بهترین عملکرد است. محصولات و خدمات ما توسط متخصصانی تولید و پشتیبانی می شوند که همانند خریدارانشان علاقه مند و هواخواه عملکرد برتر موتور بوده ودر تمام مراحل ایده پردازی تا ساخت قطعه نهایی از آخرین متدهای شبیه سازی کامپیوتری و تکنیکهای مدلسازی در آنها استفاده می شود. در نهایت بمنظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب هر محصول، موتور در معرض شرایط سخت تست جاده و مسابقه قرار گرفته تا عملکرد و دوام آن کاملآ مورد تایید قرار گیرد.