(+98) 21-46866266

شنبه تا پنج شنبه

info@enginearts.com

با ما در ارتباط باشید

طراحی

در هر کدام از قطعات و اجزا ساخت شرکت انجین آرتز طراحی و ظرافت و دقتی مشاهده میشود که نشاندهنده غرور و افتخار کل سازمان است. هر سیستم اگزوز با طراحی دقیق و منحصر به فرد خود ملاک استاندارد در خودروهای ساخت ایران میباشد . 
وقتی به اگزوزها و قطعات انجین آرتز نگاه میکنید ، میتوانید جزئیاتی همانند متریال با کیفیت ،جوشکاری حرفه ایی و لبه های تمیز را  مشاهده کنید و همین تفاوت ها و جزییات باعث میشود انجین آرتز یکی از بهترین سازنده های اگزوز در جهان باشد . هم برای حال حاضر و هم در سالهای آینده .