(+98) 21-46866266

شنبه تا پنج شنبه

info@enginearts.com

با ما در ارتباط باشید

سیستم های اگزوز مخصوص مسابقات

انجین آرتز برای مسابقات اتومبیل رانی هدرزها و اگزوز های منحصر به فرد با قطر لوله های بزرگتر و وزن کمتر و البته با تیراژ بسیار محدودی میسازد .
این اگزوزها صرفا برای ماکزیمم قدرت در مسابقات ریس و درگ طراحی شده و صدای زیادی تولید میکنند و کاربرد آنها در سطح شهر به هیچ وجه توصیه نمیشود .